+12 637 61 46

Łaźnie w wersji iskrobezpiecznej

Opis urządzenia

Dzięki zastosowaniu specjalnych modułów i technologii- łaźnie cyfrowe MLL 547 , na życzenie Klienta, mogą być wykonane w wersji iskrobezpiecznej. Zastosowane rozwiązania dla MLL 547 EX potwierdzone są opinią wydaną przez Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie.