+12 637 61 46
Dane techniczne
 • Temperatura regulowana w zakresie od 10°C do 62°C (rozdzielność 0,1°C)
 • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
 • Komunikaty na wyświetlaczu LCD:
  • odczyt aktualnej temperatury wody
  • odczyt temperatury zadanej
  • zaprogramowany czas grzania
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja akustyczna
  • osiągnięcie zadanej temperatury
  • koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania)
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja grzania wody - dioda LED
 • Zasilanie 230-240 VAC, 50/60 Hz
 • Pobór mocy: maksymalny 1000 W, średni 100 W
 • Minimalna różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną:
  • 0°C z zewnętrznym schładzaniem
  • 5°C bez zewnętrznego schładzania

Łaźnie do rozmrażania osocza

Opis urządzenia

Łaźnie wodne LW 502  są przeznaczone do prowadzenia badań analityczno-medycznych, mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych i innych wymagających reżimów temperaturowych w zakresie od 10°C do 62°C.

Łaźnie te spełniają także wszystkie zalecenia dotyczące warunków rozmrażania osocza:

 • zastosowana nowoczesna technologia cyfrowa pozwala na utrzymanie wysokiej stabilności zadanej temperatury i programowanie czasu grzania
 • każda łaźnia posiada termostat z  mieszadełkiem, co gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całym zbiorniku
 • zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową, co eliminuje możliwość wycieków
 • wielkość pojemników:  zgodnie z oczekiwaniem klienta dla 1,2,4,6,8 woreczków osocza
 • konstrukcja koszyczków do umieszczania worków z osoczem zapewnia swobodny opływ wody wokół materiału do rozmrażania

Obsługę łaźni ułatwiają komunikaty ukazujące się na wyświetlaczu LCD oraz w razie potrzeby automatycznie włączające się zabezpieczenia.

Wszystkie łaźnie serii LW 502 objęte są dwuletnią gwarancją.
Łaźnie wodne LW 502 do rozmrażania osocza rekomendowane są przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.