+12 637 61 46
Dane techniczne
 • Temperatura ustawiana w zakresie od 10°C do 62°C (rozdzielczość 0,1°C)
 • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
 • Komunikaty na wyświetlaczu LCD
  • odczyt aktualnej temperatury wody
  • odczyt temperatury zadanej
  • zaprogramowany czas grzania
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja akustyczna
  • osiągnięcie zadanej temperatury
  • koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja grzania wody - dioda LED
 • Zasilanie ~230 ~240 VAC, 50/60 Hz
 • Minimalna różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną:
  • 0°C z zewnętrznym schładzaniem
  • 5°C bez zewnętrznego schładzania

Łaźnie cyfrowe LW 502

Opis urządzenia

Łaźnie wodne cyfrowe LW  502 są przeznaczone do prowadzeń badań analityczno-medycznych, mikrobiologicznych,fizycznych, chemicznych i innych wymagających reżimów temperaturowych w zakresie od 10° do 62°C.

W łaźniach tej grupy zastosowano nowoczesną technologię cyfrową, która pozwala na utrzymanie wysokiej stabilności zadanej temperatury, programowanie czasu grzania oraz zapis do pamięci najczęściej stosowanych ustawień („ulubione”). Obsługę łaźni ułatwiają komunikaty ukazujące się na wyświetlaczu LCD oraz w razie potrzeby automatycznie włączające się zabezpieczenia.

Termostat łaźni LW wyposażony jest w mieszadełko które gwarantuje równomierny rozkład temperatury w  całym zbiorniku.  Łaźnia może być wyposażona w element schładzający, który po podłączeniu do zewnętrznej instalacji wodnej,pozwala na utrzymanie zadanej temperatury poniżej temperatury otoczenia.

Zbiorniki wykonane mogą być ze stali nierdzewnej (metodą bezspoinową, co zabezpiecza przed możliwością wycieków) lub ze szkła.

Szklane zbiorniki i statywy z pleksi umożliwiają obserwację próbek w czasie badań.

Do opisanych modeli łaźni wykonujemy również statywy pleksi oraz ze stali nierdzewnej, według wymiarów zaleconych przez użytkownika.

Wszystkie łaźnie serii LW objęte są dwuletnią gwarancją.
Łaźnia wodna LW 502
 • Pobór mocy: maksymalny 1000 W, średni 100 W
 • Pojemnik szklany o pojemności 7 litrów (wymiary 360 x 130 x 150mm)
 • statywy na probówki wykonane z pleksi: 2szt. - 15 otworów o średnicy 17mm, 1szt. - 20 otworów o średnicy 12mm, 1 otwór o średnicy 25mm, 1 otwór o średnicy 28mm, z ciemnym dnem
Łaźnia wodna LW 502 D
 • Pobór mocy: maksymalny 1000 W, średni 100 W
 • Pojemnik szklany o pojemności 16,2 litra (wymiary 360 x 300 x 150 mm)
 • statyw na probówki wykonane z pleksi: 2szt. - 44 otwory o średnicy 13mm
Łaźnia wodna LW 502 M
 • Pobór mocy: maksymalny 1000 W, średni 100 W
 • Pojemniki ze stali nierdzewnej, o pojemności 5,5 litra (wymiary 170 x 325 x 150 mm)