+12 637 61 46
Dane techniczne
 • Temperatura ustawiana w zakresie od 10°C do 99,9°C (rozdzielczość 0,1°C)
 • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
 • Komunikaty na wyświetlaczu LCD:
  • odczyt aktualnej temperatury wody
  • odczyt temperatury zadanej
  • zaprogramowany czas grzania
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja akustyczna
  • osiągnięcie zadanej temperatury
  • koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania)
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja grzania wody - dioda LED
 • Zasilanie ~230 .. ~240 VAC, 50/60 Hz;
 • Minimalny poziom wody 65 mm od dna łaźni (tj. przykryty czujnik wody)
 • Zakres temperatury przechowywania od +5°C do + 40°C;
 • Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy od +10°C do +40°C

Łaźnia z wytrząsaniem „Vibra”

Opis urządzenia

Cyfrowa łaźnia wodna ”VIBRA” ma zastosowanie w laboratoriach i pracowniach, gdzie wskazane jest wstrząsanie z określoną częstotliwością materiału poddawanego analizie lub obróbce.

Konstrukcja łaźni umożliwia wykorzystanie w czasie pracy pokrywy ograniczającej wydostawanie się pary wodnej na zewnątrz.

Parametry pracy wytrząsarki
 • Częstotliwość wytrząsania: 20-160 cykli/min (regulacja pokrętłem)
 • Amplituda 20mm
 • Maksymalne zanurzenie 130mm

''VIBRA'' 6
 • wym. zew.: 725/335/240mm
 • pow. koszyka: 340/245mm
''VIBRA'' 4
 • wym. zew.: 546/335/240mm
 • pow. koszyka: 170/245mm