+12 637 61 46
Dane techniczne
 • Temperatura ustawiana w zakresie od 10°C do 99,9°C (rozdzielczość 0,1°C)
 • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
 • Komunikaty na wyświetlaczu LCD:
  • odczyt aktualnej temperatury wody
  • odczyt temperatury zadanej
  • zaprogramowany czas grzania
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja akustyczna:
  • osiągnięcie zadanej temperatury
  • koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania)
  • uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania)
  • niski poziom wody (z blokadą grzania)
 • Sygnalizacja grzania wody - dioda LED
 • Zasilanie ~230 .. ~240 VAC, 50/60 Hz
 • Minimalny poziom wody 65 mm od dna łaźni (tj. przykryty czujnik wody)
 • Zakres temperatury przechowywania od +5°C do + 40°C
 • Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy od +10°C do +40°C

Łaźnia z pompą rotacji wody 547 PW

Opis urządzenia

Cyfrowa łaźnia wodna PW 547 ma zastosowanie w laboratoriach i pracowniach, gdzie podczas podgrzewania materiału poddawanego analizie lub obróbce, wskazane jest zabezpieczenie równomiernego rozkładu temperatury wody w całym zbiorniku.

Pompa wodna umieszczona jest w obudowie łaźni, co pozwala w pełni wykorzystać całą powierzchnię zbiornika.

Intensywność opływu wody w zbiorniku regulowana jest pokrętłem. Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej i bezspoinowy.

Konstrukcja łaźni umożliwia wykorzystanie w czasie pracy pokrywy płaskiej lub wypukłej, ograniczającej wydostawanie się pary wodnej na zewnątrz.

PW 547/6
 • wym. zew. 725/335/240 mm
 • wym. zbiornika 505/300/200 mm
 • poj. zbiornika 26,5 L
PW 547/4
 • wym. zew. 546/335/240 mm
 • wym. zbiornika 329/300/200 mm
 • poj. zbiornika 16,7 L